Gospodarsko pravo

Odvetniška družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. na gospodarskem področju svetuje direktorjem, delničarjem, zaposlenim, upnikom in drugim interesnim skupinam, ki stopajo v zveze s pravnimi osebami. Naše stranke so podjetja vseh velikosti, z omejeno ali neomejeno odgovornostjo.

Družbam svetujemo in pomagamo pri njihovem preoblikovanju, združitvah in prevzemih, kakor tudi pri naložbah in nakupu ali prodaji drugih podjetij, tako na nacionalni kakor tudi na mednarodni ravni.

Direktorjem družb svetujemo pri vodenju družbe, ki lahko skozi dobro načrtovan in premišljen sistem upravljanja doseže cilje družbe, ki je v interesu naše stranke, njene dejavnosti in vseh zaposlenih v družbi. Stranko spremljamo in ji svetujemo glede ukrepov in politike v družbi.

Stranko spremljamo od ustanovitve, pri njenem nastajanju in delovanju in ji svetujemo na poslovnem področju kakor tudi v zvezi s pogodbenim pravom.

Na gospodarskem področju svetujemo glede poslovnih informacij in pri pravnih pravnih poslov vseh vrst. Smo strokovnjaki na področju vrednostnih papirjev, v zvezi s financiranjem tveganega kapitala in na davčnem področju.

Mednarodno pravo

Odvetniška družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. v sporih izven Slovenije najde partnersko pisarno na območju države v kateri se postopek vodi. V dosedanjem delu in praksi smo našli partnerske pisarne na različnih koncih sveta. Za stranko v konkretnem primeru pripravimo vso potrebno dokumentacijo in vodimo korespondenco s partnersko pisarno v tujini. Pripravljamo listine in osnutke pogodb in aktov v angleščini, nemščini in hrvaščini s pomočjo sodnih tolmačev pa tudi v vse ostale svetovne jezike.

Pri svetovanju in reševanju pravnih problemov strank ob upoštevanju slovenskega prava ponudimo rešitve, ki jih nudi mednarodno in evropsko pravo. V zvezi s civilnim pravom z mednarodnim elementom za stranko uredimo priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb, v zvezi s kazenskim pravom pa svetujemo v zvezi z evropskim pripornim nalogom.

Pri strankah, ki so pravne osebe in njihovo delovanje sega izven Evropske unije svetujemo v zvezi s trgovinski predpisi, fizičnim osebam pa urejamo zadeve v zvezi z migracijami.

V Odvetniški družbi Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. smo strokovnjaki na področju prava Evropske unije in v zvezi s tem zastopamo strankine interese v postopkih, ki se vodijo pred njenimi institucijami.

Za Gospodarsko pravo so pri nas specializirani:

https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/slovenski-podjetniski-sklad-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/evropski-sklad-za-regionalni-razvoj-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/ministrstvo-gos-razvoj-white.png