Področja dela

Civilno pravo

Odvetniška Družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. svojim strankam zagotovi zastopanje pri uveljavljanju njihovih pravic na obligacijskem, stvarnopravnem, odškodninskem, dednopravnem, delovnopravnem ali nepremičninskega področju (z zemljiškoknjižnim postopkom).
Preberite več

Za Civilno pravo so pri nas specializirani:

Odškodninsko pravo

Odvetniška Družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. svojim strankam zagotovi zastopanje pri sestavi odškodninskih zahtevkov (do povzročiteljev škode, do zavarovalnic) in zastopa stranke v odškodninskih tožbah.
Preberite več

Za Odškodninsko pravo so pri nas specializirani:

Kazensko pravo

Odvetniška družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. ima dolgoletne izkušnje na področju svetovanja in zastopanja strank v kazenskih in prekrškovnih postopkih. Pri zastopanju stranke v kazenskem postopku posebno pozornost namenimo zakonitemu teku kazenskega postopka.
Preberite več

Za Kazensko pravo so pri nas specializirani:

Gospodarsko pravo

Odvetniška družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. na gospodarskem področju svetuje direktorjem, delničarjem, zaposlenim, upnikom in drugim interesnim skupinam, ki stopajo v zveze s pravnimi osebami. Naše stranke so podjetja vseh velikosti, z omejeno ali neomejeno odgovornostjo.
Preberite več

Za Gospodarsko pravo so pri nas specializirani:

Delovno pravo

Odvetniška družba Kac in odvetniki o.p. d.o.o. ima znanja in kompetence za svetovanje in zastopanje delodajalcev in delavcev.
Preberite več

Za Delovno pravo so pri nas specializirani:

Davčno pravo

Odvetniška družna Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. v postopkih pred upravnimi organi in v upravnih sporih strankam zagotovi, da se zagotovi temeljni cilj upravnega prava t.j. zadovoljitev javne koristi in zakonite koristi posameznika.
Preberite več

Za Davčno in upravno pravo so pri nas specializirani:

https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/slovenski-podjetniski-sklad-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/evropski-sklad-za-regionalni-razvoj-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/ministrstvo-gos-razvoj-white.png