Postopki v zvezi z družinskim pravom:

  • ločitev – razveza zakonske zveze,
  • sporazum o razvezi zakonske zveze in tožba za razvezo,
  • tožba glede vzgoje, varstva, preživljanja in stikov ndl. otroka,
  • tožba glede ugotovitve in delitve skupnega premoženja,
  • tožba na določitev preživnine.