Postopek izvensodne in sodne izterjave

Preko javno dostopnih baz podatkov (AJPES in register transakcijskih računov) preverimo boniteto dolžnika in o morebitnih posebnostih (stečaj, prisilna poravnava, blokada transakcijskih računov) obvestimo stranko. Po preverjanju bonitete dolžnika pričnemo z izvensodno izterjavo in dolžniku posredujemo prvi odvetniški opomin, nato poskusimo z dolžnikom vzpostaviti telefonski kontakt in posredovati v smeri plačila terjatev. V primeru plačila s strani dolžnika o tem obvestimo stranko in prenakažemo plačilo in zadevo po potrebi zaključimo. V primeru, da dolžnik po opominu ne poravna svojega dolga, dolžniku posredujemo drugi odvetniški opomin.V primeru neuspešne izvensodne izterjave stranko obvestimo o neuspešni izterjavi. V postopku sodne izterjave pri pristojnem sodišču vložimo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali tožbo, pri čemer tožbo vložimo samo v tistih primerih, ko niso podani pogoji za vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Po vložitvi predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine v skladu s pravili odvetniškega poklica in s potrebno profesionalno skrbnostjo stranko zastopamo v sodnem postopku po morebitnem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi. Ko je terjatev pravnomočno ugotovljena, nadaljujemo s postopkom izvršbe do dokončnega poplačila.