Dne 28. novembra 2020 je vstopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma #PKP6.

#PKP6 uvaja nov ukrep, ki poslovnim subjektom določa milejše pogoje za obročno plačilo in odlog plačila davkov. Ukrep velja do 31. 12. 2020, vendar ga lahko Vlada podaljša še za obdobje šestih mesecev.

Davčni organ odobri odlog ali obročno odplačilo davka za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to, v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj).

Prav tako se plačilna ugodnost lahko odobri tudi za neplačane prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo).

Poudariti velja še, da FURS za čas odloga ali obročnega plačila ne zaračuna obresti.

Obrazec je že na voljo v eDavkih.