Podatke o lastništvu nepremičnine lahko dobite v elektronski zemljiški knjigi (e-ZK) na spletnem portalu e-Sodstva. Če se prijavljate prvič, se morate prijaviti kot Registrirani uporabnik.

Za dostop do podatkov morate poznati identifikacijsko številko nepremičnine (parcelno številko in katastrsko občino).

Za iskane podatke se lahko prav tako v času uradnih ur obrnete na oddelek zemljiške knjige pri kateremkoli okrajnem sodišču (npr. Okrajno sodišče v Ljubljani).

Podatke o lastništvu nepremičnine z izpiskom iz Zemljiške knjige lahko pridobite v naši odvetniški družbi.

Vir: http://www.sodisce.si