Premoženjsko stanje prosilca in njegovih družinskih članov se ugotavlja na podlagi pisne izjave prosilca o premoženjskem stanju prosilca in njegovih družinskih članov, ki jo podate pod kazensko in premoženjsko odgovornostjo.

Pisna izjava se izpolni na obrazcu, ki je del prošnje za brezplačno pravno pomoč. Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči skupaj s potrebnimi dokazili lahko pošljete po pošti ali jo vložite osebno v času uradnih ur na pristojno sodišče, in sicer na okrožno, na območju katerega imate stalno ali začasno prebivališče oziroma na delovno in socialno sodišče v primeru delovnega ali socialnega spora ali na upravno sodišče v primeru upravnega spora.

Podatke o naslovih sodišč oziroma pristojnih služb za brezplačno pravno pomoč in času uradnih ur najdete na spletnih straneh posameznih sodišč.

V kolikor na obrazcu ne boste navedli imena odvetnika, ki naj Vas zastopa, bo sodišče za zastopanje naključno izbralo odvetnika z liste. V kolikor želite naše zastopanje na obrazcu izpolnite, naj Vas zastopa Odvetniška družba Kac in Odvetniki.

Vir: http://www.sodisce.si