Plačila sodnih taks boste oproščeni v celoti, če na podlagi odločbe pristojnega organa prejemate denarno socialno pomoč.

Plačila sodnih taks so na podlagi zakona oproščeni tudi država in državni organi, samoupravne lokalne skupnosti in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, centri za socialno delo, kadar so predlagatelji v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, humanitarne organizacije, tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost, invalidske organizacije v postopkih v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene, in invalidi v postopkih, povezanih z diskriminacijo zaradi invalidnosti.

Vir: http://www.sodisce.si