Strafrecht

Odvetniška družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. ima dolgoletne izkušnje na področju zagovora obdolžencev v kazenskih postopkih in pri zastopanju strank v prekrškovnih postopkih.

Kot zagovornik v kazenskem postopku za obdolženca pregledamo in prepišemo spise ter si ogledamo zbrane dokazne predmete. V kolikor je obdolženec v priporu z njim prosto in brez nadzorstva govorimo in si z njim dopisujemo. Pri zastopanju obdolženca v kazenskem postopku posebno pozornost namenimo zakonitemu teku kazenskega postopka, obdolženca branimo, ko so mu kratene pravice, npr. pravica do zasebnosti, do svobode komuniciranja, do dostojanstva, do nedotakljivosti stanovanj, prikritih preiskovalnih ukrepov, zakonitost pripora, ipd.

Obdolženec mora imeti zagovornika takoj, ko je zoper njega odrejen pripor in ves čas, dokler traja pripor. Ker se za zagovornika sme vzeti samo odvetnik, njega pa lahko nadomesti odvetniški kandidat, družinam obdolžencev sporočamo, da smejo Odvetniško družbo Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. najeti tudi obdolženčevi zakoniti zastopniki, zakonec oziroma oseba, s katero obdolženec živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat ali sestra.

Za pravne osebe preučimo pravne posle in ocenimo tveganost iz vidika kazenskega in prekrškovnega prava.

Na kazenskem in prekrškovnem področju smo strokovnjaki za zastopanje:

 • v predkazenskih postopkih, preiskavi in pripornih zadevah,
 • v postopkih pred policijo,
 • v prekrškovnih postopkih,
 • v kazenskih postopkih,
 • pri pripravi zasebnih tožb,
 • oškodovancev in uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov,
 • pri prevzemu pregona,
 • pri pripravi kazenskih ovadb,
 • pri vlaganju zahteve za varstvo zakonitosti,
 • pri vlaganju zahteve za obnova postopka in izredne omilitve kazni,
 • zastopanje v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS in Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Za Kazensko pravo so pri nas specializirani:

https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/slovene-enterprise-fund-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/european-union-regional-dev-fund-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/ministry-econ-development-white.png