Tax and administrative law

UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR

Odvetniška družna Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. v postopkih pred upravnimi organi in v upravnih sporih strankam zagotovi, da se zagotovi temeljni cilj upravnega prava t.j. zadovoljitev javne koristi in zakonite koristi posameznika. Pri zastopanju stranke v upravnem postopku zastopamo cilj, da so upoštevana vsa temeljna načela upravnega postopka, da je upravna zadeva pravilno in zakonito rešena.

V zvezi z upravnim pravom Odvetniška družba Kac in Odvetniki strankam svetuje in jih zastopa v naslednjih postopkih:

  • davčni postopki, davčna izvršba,
  • postopki uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
  • postopki uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja,
  • carinski postopki,
  • upravni postopki v zvezi s pristojnostjo Občin,
  • upravni postopki v zvezi s CSD,
  • inšpekcijski postopki,
  • postopki v zvezi z gradbenimi zadevami.

Za Davčno in upravno pravo so pri nas specializirani:

https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/slovene-enterprise-fund-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/european-union-regional-dev-fund-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/ministry-econ-development-white.png