Tort law

Odvetniška Družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. svojim strankam zagotovi zastopanje pri sestavi odškodninskih zahtevkov (do povzročiteljev škode, do zavarovalnic) in zastopa stranke v odškodninskih tožbah.

Oškodovanec ima pravico do povrnitve škode s strani povzročitelja, ob tem mora biti najprej izpolnjena prva predpostavka, ki se kaže kot zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček), povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda).

Primeri iz odškodninskega področja:

  • odškodninska odgovornost iz naslova zavarovanja voznika motornega vozila,
  • odškodninska odgovornost iz naslova povzročitelja prometne nezgode,
  • iz naslova odgovornosti vzdrževalca javne površine,
  • odškodninska odgovornost delodajalca zaradi poškodb pri delu,
  • odškodninska odgovornost upravnika,
  • odškodninska odgovornost delavca,
  • odškodninska odgovornost države,
  • pogodbena odškodninska odgovornost,
  • odškodninska odgovornost zdravstvene organizacije,
  • odškodninska odgovornost imetnika nevarne stvari.

Za Odškodninsko pravo so pri nas specializirani:

https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/slovene-enterprise-fund-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/european-union-regional-dev-fund-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/ministry-econ-development-white.png