Zivilrecht

Odvetniška Družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. svojim strankam zagotovi zastopanje pri uveljavljanju njihovih pravic na obligacijskem, stvarnopravnem, odškodninskem, dednopravnem, delovnopravnem ali nepremičninskega področju (z zemljiškoknjižnim postopkom). Odvetniška Družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. v civilnih postopkih svojim strankam svetuje glede rokov za uveljavljanje njihovih pravic, stranke v civilnih postopkih zastopa v izvensodnem in sodnem postopku ter  pri sestavi civilnopravnih pogodb. Področja civilnega prava, na katerih Odvetniška Družba Kac in Odvetniki o.p. d.o.o. zastopa stranke so:

  1. obligacijsko pravo, priprava in svetovanje pri sklepanju pogodb, zastopanje v postopkih
  2. stvarno pravo, izdelava pogodb nepremičninskega prava in svetovanje na nepremičninsko pravnem področju (postopki nakupa ali prodaje nepremičnin, najema ipd.), vpisi v zemljiško knjigo in svetovanje na področju zemljiškoknjižnega prava, reševanje posestnih sporov, reševanje mejnih sporov
  3. dedno pravo – sestava oporok, pogodb, povezanih z dedovanjem, pripravo ter vodenje zapuščinskih postopkov
  4. družinsko pravo
  5. izvensodna in sodna izterjava dolgov

Za Civilno pravo so pri nas specializirani:

https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/slovene-enterprise-fund-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/european-union-regional-dev-fund-white.png
https://www.odv-kac.si/wp-content/uploads/2021/09/ministry-econ-development-white.png